Knižné kluby

Sme tu preto, aby deti čítali.

Marka Staviarska

Marka Staviarska

Marka Staviarska vyštudovala filmovú produkciu v Bratislave. Podieľala sa na úspešnom slovenskom filme Loli paradička. Pracuje ako knižná a hudobná vydavateľka. Do sveta kníh prerazila úspešnou knihou pre deti Marínka Somarinka, ku ktorej neskôr vznikla aj herná aplikácia. Pre vydavateľstvo Albatros napísala rozkošnú knihu o citrónovom dinosauríkovi pre všetky deti od osem rokov Akos Avoláš. Lásku ku knihám a tvorbe celkovo zdedila po svojom otcovi, úspešnom prozaikovi, Víťovi Staviarskom.