Knižné kluby

Sme tu preto, aby deti čítali.

KMČ Albatros

Čo je Klub mladých čitateľov Albatros?

 • KMČ Albatros je projekt vydavateľstva Albatros zameraný na podporu čítania na základných školách.
 • Cieľom klubu je pomáhať pedagógom v úsilí zvyšovať záujem žiakov o literatúru, podporovať čítanie detí a aktívne prispievať k tomu, aby deti čítali s porozumením, chápali zmysel textu, vedeli ho vyjadriť a porovnať s vlastnými životnými skúsenosťami.
 • Svojím zameraním Klub mladých čitateľov Albatros presahuje čisto komerčné ponuky šírením nielen zábavnej, ale aj kvalitnej literatúry. Klub ponúka kvalitnú beletriu pre deti a mládež, neraz spracovanú invenčným spôsobom, ale aj rôzne zábavné a interaktívne tituly, literatúru populárno - náučnú či výchovno-vzdelávaciu.

Aké sú výhody členstva v Klube mladých čitateľov Albatros?

 • Členstvo v klube je dobrovoľné a k ničomu sa ním nezaväzujete.
 • Podporujete záujem detí o čítanie a literatúru a zvyšujete čitateľskú gramotnosť svojich žiakov.
 • Nákup kvalitných detských kníh za zvýhodnené ceny (o 20 % a viac oproti bežným cenám v kníhkupectvách).
 • Možnosť zúčastniť sa a spoluorganizovať literárne besedy s autormi i autorské čítania.
 • Možnosť sa zapojiť do súťaží podporujúcich detskú fantáziu, hravosť a záujem o knihy, do ktorých sa zapájajú nielen jednotliví žiaci, ale aj celé triedy a školy.
 • Knižné katalógy dodávame zadarmo priamo do školy.
 • Objednávka kníh je vybavená promptne a dodaná kuriérom priamo na Vami určenú adresu.
 • Dôverník získa za spoluprácu odmenu.

Ako funguje klub?

 • Klub pôsobí na základných školách prostredníctvom tzv. dôverníkov - spolupracovníkov z radov pedagógov.
 • KMČ Albatros záujemcu o spoluprácu zaregistruje a vytvorí mu prístup k www.kmc.sk.
 • Do školy sú 5x ročne dodávané katalógy KMČ Albatros a dôverník ich rozdá žiakom. Katalógy si žiaci vezmú domov a učiteľ sa s nimi dohodne, dokedy majú odovzdať svoje objednávky. Objednávkový formulár, ktorý sa nachádza na predposlednej katalógovej strane, donesú k danému dňu žiaci vyplnený a podpísaný rodičom spolu s peniazmi za objednané knihy.
 • Dôverník všetky objednávky a peniaze zozbiera a prostredníctvom stránky www.kmc.sk urobí súhrnnú objednávku. Objednávku možno poslať aj e-mailom alebo poštou na adresu vydavateľstva.
 • KMČ Albatros do 7 dní doručí všetky objednané knihy priamo do školy.
 • Knihy zasielame na dobierku. Poštovné je pri objednávke nad 15 € zdarma, inak 1,80 Eur.
 • Za vykonanú prácu je dôverníkovi poskytnutá odmena vo výške 18 % z celkovej sumy objednávky bez DPH. Odmena je poskytnutá formou zľavy z hodnoty objednávky. O túto čiastku je ponížená hodnota dobierky.

Dôverníkom klubu môže byť len zamestnanec školy.

Ako zapojit Vašu školu do Klubu mladých čitateľov Albatros?


Besedy na školách