Knižné kluby

Sme tu preto, aby deti čítali.

KMČ Albatros

Čo je Klub mladých čitateľov Albatros?

 • KMČ Albatros je projekt vydavateľstva Albatros zameraný na podporu čítania na základných školách. 
 • Cieľom klubu je pomáhať pedagógom v úsilí zvyšovať záujem žiakov o literatúru, podporovať čítanie detí a aktívne prispievať k tomu, aby deti čítali s porozumením, rozumeli textu, vedeli sa správne vyjadriť a súvisle rozprávať o vlastných životných skúsenostiach.
 • Svojím zameraním KMČ Albatros presahuje čisto komerčné ponuky šírením nielen zábavnej, ale aj kvalitnej literatúry.

Výhody spolupráce:

 • Členstvo v klube je dobrovoľné a nezáväzné.
 • Nákup kvalitných detských kníh za zvýhodnené ceny (o 20 % - 50 % oproti bežným cenám v kníhkupectvách).
 • 5-krát ročne zasielaný katalóg na školy (jeseň, Vianoce, zima, jar, leto).
 • Možnosť zúčastniť sa a spoluorganizovať literárne besedy s autormi, autorské čítania i workshopy.
 • Súťaže podporujúce detskú fantáziu, hravosť a záujem o knihy, do ktorých sa zapájajú nielen jednotliví žiaci, ale aj celé triedy a školy.
 • Pre dôverníka za spoluprácu zľava vo výške 18 % z hodnoty objednávky.
 • Bonusový program pre dôverníka – kniha zadarmo vzhľadom k výške objednávky.
 • Knihy zasielame na DOBIERKU. Poštovné je pri objednávke nad 20 € zdarma, inak 2,90 Eur.
 • Doručenie objednaných kníh do 7 dní priamo do školy.

V katalógu nájdete:

 • Knihy pre deti a mládež z produkcie vydavateľstva Albatros Media Slovakia (zn. Albatros, Fragment, Egmont, CooBoo) pre prvý i druhý stupeň základnej školy.
 • Populárno-náučné knihy a encyklopédie.
 • Doplnkové učebnice pre ZŠ.
 • Vzdelávacie zošity pre rôzne vekové skupiny.

Ako funguje klub?

 • Klub pôsobí na základných školách prostredníctvom tzv. dôverníkov - spolupracovníkov z radov pedagógov.
 • Záujemca o spoluprácu vyplní kontaktný formulár na www.kmc.sk – následne mu bude vytvorený on-line prístup s vlastným prihlasovacím menom a heslom.
 • Do školy sú zadarmo zasielané katalógy 5x ročne, ktoré dôverník rozdá žiakom. Katalógy si žiaci zoberú domov a učiteľ sa s nimi dohodne, dokedy majú odovzdať svoje objednávky. Objednávkový formulár, ktorý sa nachádza na predposlednej katalógovej strane, prinesú deti k danému dňu vyplnený a podpísaný rodičom spolu s peniazmi za objednané knihy.
 • Dôverník všetky objednávky a peniaze zozbiera a prostredníctvom stránky www.kmc.sk urobí súhrnnú on-line objednávku. Objednávku možno poslať aj e-mailom alebo poštou na adresu vydavateľstva, podľa možností dôverníka.

Dôverníkom klubu môže byť len zamestnanec školy.

Ako zapojit Vašu školu do Klubu mladých čitateľov Albatros?


Aktuálny katalóg / Besedy na školách