Knižné kluby

Sme tu preto, aby deti čítali.

Knihy si môžete objednávať aj individuálne priamo domov.

Budú vám zaslané na dobierku, cena poštovného je 2,90 eura.

Objednávky môžete zasielať mailom na kmc@albatrosmedia.sk

alebo

poštou na adresu:

Albatros Media Slovakia, s. r. o.

Knižné kluby

Mickiewiczova 9

811 07  Bratislava


Galéria