Knižné kluby

Sme tu preto, aby deti čítali.

Vyhodnotenie Vianočnej súťaže s knižným klubom

Vyhodnotenie Vianočnej súťaže s knižným klubom

Vianočná súťaž je úspešne ukončená!

Gratulujeme výhercom a ďakujeme všetkým zapojeným, ktorí sa snažili zdolať všetky otázky v čo najkratšom čase.

Absolútnym výhercom a 1. miesto získala 3. A trieda zo Základnej školy v Krásne nad Kysucou s pani učiteľkou Soňou Neveďalovou Grapovou! 

2. miesto získala trieda 3. B tiež zo ZŠ v Krásne nad Kysucou s pani učiteľkou Evou Hajnou.

3. miesto obsadila trieda 1. A zo ZŠ s MŠ na ul. Sv. Gorazda v Žiline s pani učiteľkou Michaelou Murárikovou.

Srdečne gratulujeme!

 

Výhercovia získali :


1. miesto:
- tvorivé dielne pre celú triedu s autorom a ilustrátorom ADRIÁNOM MACHOM
- knihy Gerda s podpisom od autora pre všetkých spolužiakov
- maľovanky i záložky pre celú triedu
- malé prekvapenie :)
- prekvapenie pre pani učiteľku / pána učiteľa

2. miesto:
- knihy pre celú triedu
- prekvapenie pre pani učiteľku / pána učiteľa

3. miesto:
- maľovanky Gerda pre celú triedu
- prekvapenie pre pani učiteľku / pána učiteľa