Knižné kluby

Sme tu preto, aby deti čítali.

Čítajte s nami

Čítajte s nami

Špeciálna ponuka pre školy a školské knižnice.

Knihy z katalógov môžete nakupovať aj pre potreby školy alebo školskej knižnice. 

Pri takomto nákupe poskytujeme 30% zľavu z bežných - maloobchodných cien (bežnú cenu nájdete uvedenú pri každej knihe v aktuálne platnom katalógu).

Objednávku pre školu posielajte e-mailom na kmc@albatrosmedia.sk.

Pozor, pri objednávkach pre školu alebo školskú knižnicu nepoužívať prístup dôverníka!