AKTUALITY
Prihlásenie
Vyberte si
Kontakty

Albatros Media Slovakia s. r. o.
KMČ Albatros
Mickiewiczova 9
Bratislava, 811 07


Manažér KMČ Albatros
Ján Kopál
0904 701 764
kmc@albatrosmedia.sk


Nájdete nás na ...

facebook iconpinterestissuu

KLUB MLADÝCH ČITATEĽOV ALBATROS

Aby všetky deti pochopili, že nielen chlebom je človek živý...

Výhercovia súťaže - NAMAĽUJ SI SVOJHO TIGRA!

V jesennom a zimnom vydaní katalógu KMČ sme vyhlásili súťaž NAMAĽUJ SI SVOJHO TIGRA, do ktorej sa mohli deti v rámci tried ZŠ a MŠ zapojiť.

Zmyslom akcie bolo:

  • Ukázať deťom existenciu Tigrieho sveta a Tigra v každom z nás ako súčasť našej osobnosti.
  • Podporiť deti v pochopení, že Tiger v nás je niečo prirodzené, čo si môžu nechať a pozitívne rozvíjať.
  • Pomôcť deťom stať sa krotiteľmi svojich vlastných tigrov a prevziať za ne zodpovednosť.
  • Podporiť spoluprácu v triede, pretože deti súťažili ako celok.

Sme veľmi radi, že súťaž bola neuveriteľné populárna - do súťaže sa zapojilo celkom 123 tried!

Súťažné obrázky boli uverejňované na facebooku KMČ Albatros a hodnotené ľuďmi, ktorí im dávali „lajky“.

Keďže súťaž mala veľký úspech a na poslednú chvíľu sa roztrhlo vrece s novými triedami, rozhodli sme sa upraviť pravidlá a predĺžiť hlasovanie až do 15.12.2017. Výsledky boli vyhodnotené a uzavreté 15.12.2017 o 24:00 hod.

Na základe tejto zmeny vyhlasujeme dvoch výhercov prvých cien:

1. Základná škola, Krásno nad Kysucou - 2. A s pani učiteľkou Mgr. Soňou Neveďalovou Grapovou - 19 136 hlasov (album č. 7)

1. Základná škola, Bystrická cesta, Ružomberok - 2. A s pani učiteľkou PaedDr. Evou Novákovou - 17 521 hlasov (album č. 27)

Ďalší výhercovia sú:

2. Základná škola, V. Javorku 32, Žilina - 2. B s pani učiteľkou Mgr. Monikou Žabkovou - 8 170 hlasov (album č. 19)

3. Základná škola, Krásno nad Kysucou - 2.C s pani učiteľkou M. Brisučiakovou - 6 742 hlasov (album č. 11)

4. ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, Trstená - 1. A s pánom učiteľom Jaroslavom Pallom - 5 163 hlasov (album č. 46)

5. Základná škola, Krosnianska 4, Košice - 2. A, 2. B, 3. D s pani učiteľkou Lenkou Hudecovou - 3 683 hlasov (album č. 53)

Išlo naozaj o napínavé a tesné hlasovanie, a preto ešte dodatočne udeľujeme ďalšie 2 knižné ceny triedam:

6. Materská škola, Lastovce – s pani učiteľkou Mgr.Andreou Farkasovou - 3 682 hlasov (album č. 8)

7. ZŠ s MŠ Liesek - 4. A s pani učiteľkou Zdenkou Válekovou - 2 990 hlasov (album č. 81)

ťazom úprimne gratulujeme a tešíme sa na spoločné stretnutie!

Ceny pre víťazov:

  • Víťazná trieda získava ako celok veľký balík kníh do triednej knižnice od vydavateľstva Albatros Media Slovakia, s.r.o..
  • Každé dieťa získa najnovšiu knihu z dielne autorov Kamily a Petra Kopsových.
  • Triedna učiteľka víťaznej triedy získa špeciálne darčeky ako poďakovanie za pomoc deťom vo svojej triede.
  • A ďalšie prekvapenia už priamo na mieste
  • Ďalšie triedy (miesta 2 - 6)  získajú ako darček nihy do triednej knžnice podpísané autormi


Tiger robí uáá uáá Ako sa krotí tigerAko sa dohovoriť s tigromKniha kuziel