AKTUALITY
Prihlásenie
Vyberte si
Kontakty

Albatros Media Slovakia s. r. o.
KMČ Albatros
Mickiewiczova 9
Bratislava, 811 07


Manažér KMČ Albatros
Ján Kopál
0904 701 764
kmc@albatrosmedia.sk


Nájdete nás na ...

facebook iconpinterestissuu

KLUB MLADÝCH ČITATEĽOV ALBATROS

Aby všetky deti pochopili, že nielen chlebom je človek živý...

Čo je Klub mladých čitateľov Albatros?
 • KMČ Albatros je projekt vydavateľstva Albatros zameraný na podporu čítania na základných školách.
 • Cieľom klubu je pomáhať pedagógom v úsilí zvyšovať záujem žiakov o literatúru, podporovať čítanie detí a aktívne prispievať k tomu, aby deti čítali s porozumením, chápali zmysel textu, vedeli ho vyjadriť a porovnať s vlastnými životnými skúsenosťami.
 • Svojím zameraním Klub mladých čitateľov Albatros presahuje čisto komerčné ponuky šírením nielen zábavnej, ale aj kvalitnej literatúry. Klub ponúka kvalitnú beletriu pre deti a mládež, neraz spracovanú invenčným spôsobom, ale aj rôzne zábavné a interaktívne tituly, literatúru populárno - náučnú či výchovno-vzdelávaciu.

Aké sú aktivity klubu?

 • Klub vydáva knižný katalóg, ktorý zadarmo rozosiela na školy. Katalóg je určený žiakom 1. i 2. stupňa a časť ponuky je venovaná aj dospelým čitateľom. Katalóg obsahuje pestrú ponuku kníh vydavateľstva Albatros. Na všetky knihy v katalógu majú žiaci a učitelia zľavu minimálne 20 %.

Ako funguje klub?

 • Klub pôsobí na základných školách prostredníctvom tzv. dôverníkov - spolupracovníkov z radov pedagógov.
 • KMČ Albatros záujemcu o spoluprácu zaregistruje a vytvorí mu prístup k www.kmc.sk.
 • Do školy 4 krát ročne dôjdu katalógy KMČ Albatros a dôverník ich rozdá žiakom. Katalógy si žiaci vezmú domov a učiteľ sa s nimi dohodne, dokedy majú odovzdať svoje objednávky. Objednávkový formulár, ktorý sa nachádza na predposlednej katalógovej strane, donesú k danému dňu žiaci vyplnený a podpísaný rodičom spolu s peniazmi za objednané knihy.
 • Dôverník všetky objednávky a peniaze zozbiera a prostredníctvom stránky www.kmc.sk urobí súhrnnú objednávku. Objednávku možno poslať aj e-mailom alebo poštou na adresu vydavateľstva.
 • KMČ Albatros do 7 dní doručí všetky objednané knihy priamo do školy.
 • Knihy zasielame na dobierkuPoštovné je pri objednávke nad 15 € zdarma, inak 1,80 Eur.
 • Za vykonanú prácu je dôverníkovi poskytnutá odmena vo výške 18 % z celkovej sumy objednávky bez DPH. Odmena je poskytnutá formou zľavy z hodnoty objednávky. O túto čiastku je ponížená hodnota dobierky.

Aké sú výhody členstva v Klube mladých čitateľov Albatros?

 • členstvo v klube je dobrovoľné a k ničomu sa nim nezaväzujete
 • podporujete záujem deti o čítanie a literatúru
 • priamo do školy dostávate zadarmo knižné katalógy
 • mate možnosť zapojiť sa do skvelých literárnych akcii, besied a súťaži
 • mate možnosť nakupovať zaujímavé tituly so zľavou 20 % a viac
 • objednaný tovar dostanete priamo do školy
 • za svoju prácu dostávate finančnú odmenu